Η ΚΤΙΤΩΡ Ο.Ε. είναι εταιρεία κατασκευών, μελέτης και επίβλεψης έργων και ιδρύθηκε το 2001 με μόνιμη έδρα της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.

Στόχος των ιδρυτών της είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις των καιρών μας και σεβόμενοι τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα των κατασκευών.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
REAL ESTATE

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
© 2007 ΚΤΙΤΩΡ Ο.Ε.