ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

H εταιρεία μας αναλαμβάνει την Ενεργειακή Αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών και άλλων κτιρίων, προσφέροντας πλήθος επεμβάσεων βελτίωσης, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει κανείς αυτές που ενδιαφέρουν άμεσα ανάλογα με τη σχέση κόστους οφέλους και το βαθμό δυσκολίας και υλοποίησης. Οι κυριότερες επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

   
  • Εξωτερική θερμομόνωση στο σύνολο του κτιριακού κελύφους.

  • Εφαρμογή ψυχρών υλικών σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες του κελύφους

  • Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά πλαίσια διπλών υαλοπινάκων.

  • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  • Εγκατάσταση ηλιακoύ θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

  • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχειών, γεωθερμικής αντλίας.

  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

  • Αεροστεγάνωση ανοιγμάτων στα κουφώματα.

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
© 2007 ΚΤΙΤΩΡ Ο.Ε.